Prilikom izrade poslovnog plana s ciljem apliciranja za ESIF zajmove, a kako bi isti imao veće šanse biti odobren, uputno ga je izraditi prema sadržaju koji je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) definirala kao minimalni osnovni elementi poslovnog plana. Konkretno, riječ je o 8 „glavnih“ poglavlja koja smo prethodno detaljno obrazložili u tekstu „Preporučeni sadržaj poslovnog plana“. Unatoč navedenim preporukama, od kojih je većina praćena i dodatnim objašnjenjima kako bi potencijalni prijavitelji za zajam znali pružiti što konkretnije i „točnije“ odgovore, prilikom izrade „ESIF“ poslovnih planova se javlja veliki broj nepoznanica.

 

U nastavku donosimo najčešće nedoumice i pitanja uključujući i informaciju kako procedura odobrenja zajma, u pravilu, traje 2 do 3 mjeseca od trena predaje zahtjeva za zajam do odluke o financiranju (uz približno dodatnih mjesec dana do isplate sredstava). U izvanrednim situacijama, kao što je npr. pandemija COVID-19, a uslijed potkapacitiranosti sustava nastavno na veliki broj prijava, navedeni rok može trajati i (značajno) duže. Kombinacija do maksimalno dva ESIF Mikro investicijska zajma unutar roka od jedne godine je moguća (dok kombinacija „ostalih vrsta“ zajmova nije prihvatljiva).

 

Ako je riječ o građevinskom projektu važno je znati kako građevinska dozvola nije uvjet za prijavu za zajam, ali je uvjet za potpisivanje ugovora. Drugim riječima, prilikom podnošenja prijave nužno je jedino priložiti dokaz o pokrenutom postupku za ishođenje građevinske dozvole, dok se sama dozvola mora dostaviti najkasnije do potpisivanja ugovora o zajmu (u suprotnom se ugovor ne može potpisati). Dokumentaciju o legalitetu gradnje potrebno je dostaviti isključivo kada se radi o građevinskim radovima i/ili ulaganju u postojeće nekretnine.

 

Za razliku od natječaja za bespovratna sredstva, prihvatljivim prijaviteljem za ESIF zajmove se smatraju i subjekti koje nisu poslovali s dobiti u prethodnoj fiskalnoj godini (iako su im šanse za odobrenje zajma manje nego da su poslovali pozitivno), kao i subjekti koji prilikom prijave za zajam nemaju zaposlenika (ali se obvezuju zaposliti minimalno 1 osobu u roku od 6 mjeseci od iskorištenja zajma). Prihvatljivi prijavitelji su i oni subjekti koji su u predstečajnoj nagodbi i provode postupak prema važećem rješenju Trgovačkog suda, ali nisu prihvatljivi oni subjekti koji su trenutno u blokadi ili su bili u blokadi neprekidno 30 dana u proteklih 6 mjeseci.

 

Nadalje, važno je znati kako se namjena odobrenog zajma ne može mijenjati (= sredstva su namjenski odobrena), a da se za vrijeme počeka (koji je moguć do maksimalnih 12 mjeseci, ovisno o vrsti zajma) kvartalno jedino plaća redovna kamata (koja u pravilu iznosi 0,5%-3,5% (ponovno ovisno o vrsti zajma)). Ugovorena kamatna stopa je fiksna za cijelo vrijeme trajanja zajma dok je sam rok otplate potrebno uskladiti s amortizacijom tj. isti ne bi smio biti duži od propisanih stopa amortizacije za stavke koje su predmet investicije (ovo se ne odnosi na zajmove čija je isključiva namjena ulaganje u obrtna sredstva).

 

Prihvatljiva ulaganja su u, između ostalog:

 

  • kupnju poslovnog prostora za obavljanje osnovne djelatnosti
  • ulaganje u prostor u najmu je prihvatljivo ako je u ugovoru o najmu predviđena mogućnost adaptacije, te ako je isti (ugovor o najmu) potpisan na rok koji je jednak ili duži od trajanja ugovora o zajmu
  • kupnju zemljišta na kojem će biti izrađen proizvodni pogon u slučaju kada postoji spreman projekt, dokumentacija i osigurana sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije cjelokupne investicije (pri čemu se najviše 10% iznosa zajma može iskoristiti za kupovinu zemljišta)
  • kupnju vozila koja služe za obavljanje osnovne djelatnosti, osim osobnih automobila te vozila koja se koriste za djelatnost cestovnog prijevoza tereta
  • kupnju vozila koja služe za prijevoz putnika
  • kupnju polovne opreme i uređaja (potrebno je dostaviti predugovor/ugovor o kupnji) – navedeno predstavlja veliku i značajnu razliku u odnosu na natječaje za bespovratna sredstva gdje je isključivi prihvatljivi trošak kupnja nove opreme i uređaja
  • oglašavanje (uključujući i ugovaranje i plaćanje posla koji će se izvoditi i nakon perioda korištenja kredita)

 

Neprihvatljiva ulaganja su u, između ostalog:

 

  • djelatnost iznajmljivanja vozila
  • djelatnost cestovnog prijevoza tereta
  • trgovačke djelatnosti
  • PDV (ni u kojem slučaju)
  • sredstva nije moguće iskoristiti kao vlastito učešće prilikom apliciranja za kredit kod drugih financijskih institucija
  • ne postoji mogućnost refinanciranja postojećih obveza
  • privatni iznajmljivači koji plaćaju paušalni porez na dohodak nisu prihvatljivi prijavitelji
  • troškovi konzultanata, arhitekta i projektanta nisu prihvatljivi troškovi

 

 

Zaključno, važno je dobro proučiti svu pripremnu dokumentaciju, upute i pravila i tek onda krenuti u investiciju, počevši od izrade kvalitetnog poslovnog plana kojim ćete nadležnoj instituciji pokazati održivost ulaganja koja je preduvjet za povrat sredstava zajma.