Ukoliko nemate (dovoljno) vlastitih sredstava za financiranje cjelokupnog projekta ključno je na vrijeme osigurati vanjske izvore za isto. Navedeni proces započinje izradom poslovnog plana ili investicijske studije (ovisno o vrijednosti investicije) u kojem/kojoj se na jasan način predstavlja Vaš projekt. Poslovni plan/investicijska studija je dokument koji sadrži razrađenu analizu o ulaganju, budućim rezultatima te o rješenjima za moguće rizične situacije koje mogu nastupiti (uključujući SWOT analizu i analizu rizika). Isti mora biti lako čitljiv i razumljiv, tržišno orijentiran, sadržavati analizu konkurencije te imati jasnu viziju (budućeg) poslovanja. Služi onima koji tek pokreću poslovanje kao i onima koji žele unaprijediti postojeće – kod novih tvrtki će se ocijeniti ima li ista šanse uspjeti dok će se kod postojećih procijeniti mogućnosti razvoja.

 

Kvalitetno izrađen poslovni plan/investicijska studija daje ocjenu isplativosti planiranog te upozorava na potencijalne rizike, a ujedno pružatelju kredita/zajma daju sliku o Vama kao subjektu koji ozbiljno promišlja o vlastitom poslovanju.

E Savjetovanje Vam pruža usluge izrade poslovnih planova i investicijskih studija kroz koje ćemo zajedno jasno opisati Vašu ideju, a s ciljem uspješnog apliciranja za vanjske izvore financiranja.

 

Odluka hoće li se izrađivati poslovni plan ili investicijska studija je usko vezana uz vrijednost planirane investicije. U pravilu, za investicije vrijednosti do 700.000 kuna se izrađuje poslovni plan dok se za investicije čija je vrijednosti veća od 700.000 kuna izrađuje investicijska studija.
Neovisno da li je riječ o poslovnom planu ili investicijskoj studiji, navedeno će se izraditi prema sadržaju i metodologijama izrade koje odgovaraju zahtjevima Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te poslovnih banaka.

 

Izradom poslovnog plana ili investicijske studije moći ćete aplicirati za:

  • Kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR)
  • Program ESIF Mikro i Mali zajmovi (HAMAG BICRO)
  • Kredite komercijalnih banaka

HAMAG-BICRO je raspisao Program ESIF Mikro i Mali zajmovi koji se dijele na zajmove za:

INVESTICIJE:

1. ESIF mikro investicijski zajam

1.2.  ESIF mali investicijski zajam

2. OBRTNA SREDSTVA

2.1. ESIF mikro zajam za obrtna sredstva

   

Ciljana skupina:

* Mikro gospodarski subjekt

* Mali gospodarski subjekt

* Fizičke osobe (u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti subjekt)

Iznos:

Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa (ovisno o geografskoj pripadnosti):

0,5% – 1,5%

Poček:

Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate:

Od 1 do 5 godina, uključujući poček

Instrumenti osiguranja:

Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Što se MOŽE financirati:

 * Osnovna sredstva:
        - Materijalna imovina
             - Osnivačka ulaganja
                    - Zemljište, građevinski objekti
                    - Oprema i uređaji
             - Nematerijalna imovina
                    - Razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
 *Obrtna sredstva:
         - do 30% iznosa zajma

Što se NE MOŽE financirati:

 * financiranje PDV-a
 * refinanciranje postojećih obveza
 * podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za ESIF zajam u HAMAG-BICRO
 * investicije koje služe u osobne svrhe
 * izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
 * kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima
 * kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba
 * kupnja osobnih vozila
 * kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje

Neprihvatljive djelatnosti:

 * benzinske postaje
 * djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
 * djelatnost cestovnog prijevoza tereta
 * trgovačke djelatnosti
 * djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 * poljoprivredne i ribarske djelatnosti

Ciljana skupina:

 * Mikro gospodarski subjekt
 * Mali gospodarski subjekt
 * Srednji gospodarski subjekt
 * Fizičke osobe (u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti subjekt)

Iznos: Od 25.000,01 - 50.000,00 EUR
Kamatna stopa (ovisno o geografskoj pripadnosti): 0,5% – 1,5%
Poček: Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplate: Od 1 do 10 godina, uključujući poček
Instrumenti osiguranja: Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Što se MOŽE financirati:  * Osnovna sredstva:
        - Materijalna imovina
             - Osnivačka ulaganja
                    - Zemljište, građevinski objekti
                    - Oprema i uređaji
             - Nematerijalna imovina
                    - Razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
 *Obrtna sredstva:
         - do 30% iznosa zajma
Što se NE MOŽE financirati:  * refinanciranje postojećih obveza
 * podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za ESIF zajam u HAMAG-BICRO
 * investicije koje služe u osobne svrhe
 * izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
 * kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima
 * kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba
 * kupnja osobnih vozila
 * kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje
Neprihvatljive djelatnosti:  * benzinske postaje
 * djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
 * djelatnost cestovnog prijevoza tereta
 * trgovačke djelatnosti
 * djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 * poljoprivredne i ribarske djelatnosti

 

Ciljana skupina:

 * Mikro gospodarski subjekt
 * Mali gospodarski subjekt

Iznos:

Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa(ovisno o geografskoj pripadnosti):

1,5% – 3,5%

Poček:

Do 6 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate:

Od 1 do 3 godine, uključujući poček

Instrumenti osiguranja:

Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Što se MOŽE financirati:

*Obrtna sredstva - 100% iznosa zajma

Što se NE MOŽE financirati:

 * financiranje PDV-a
 * refinanciranje postojećih obveza
 * podmirenje obveza prema državi
 * podmirenje obveza prema financijskim institucijama
 * podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za ESIF zajam u HAMAG-BICRO
 * pribavljanje vrijednosnih papira
 * davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama
 * ulaganja koja služe u osobne svrhe
 * posredovanje u trgovini s inozemstvom

Neprihvatljive djelatnosti:

* benzinske postaje
* djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
* djelatnost cestovnog prijevoza tereta
* trgovačke djelatnosti
* djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
* poljoprivredne i ribarske djelatnosti

Ukoliko imate vlastiti projekt ili plan investicija, ne čekajte s njegovom pripremom! Prilike za dobivanje bespovratnih sredstava, kredita i zajmova su dostupne sada, a E Savjetovanje vas vodi od same ideje do uspješne realizacije projekta! Dokaz navedenome jest više od 80 zadovoljnih klijenata. 

 Budite i vi među njima!