Republika Hrvatska u razdoblju 2014. - 2020. na raspolaganju ima 10,676 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova. Od navedenoga iznosa:

 • 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike
 • 2,026 milijarde eura predviđeno je za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 253 milijuna eura predviđeno je za razvoj ribarstva

 

Za korištenje ESI fondova ključan je strateški okvir – na razini Republike Hrvatske isti je određen Sporazumom o partnerstvu te operativnim programima (dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova).

OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

(EFRR i KF)

OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

(ESF)

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

(EPFRR)

OP POMORSTVO I RIBARSTVO

(EFPR)

Aktivnosti unutar svakog operativnog programa financiraju se iz odgovarajućeg ESI fonda:

 • Kohezijski fond
 • Europski fond za regionalni razvoj
 • Europski socijalni fond
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

ERDF

Europski font za regionalni razvoj

CF

Kohezijski font

ESF

Europski socijalni fond

EAFRD

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

EMFF

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Fondovi Europske unije predviđeni su za poduzetnike, obrtnike, općine, županije, udruge, obrazovne institucije, fizičke osobe te ostale javne institucije. Za svaki natječaj su definirani posebni uvjeti koji se razlikuju od natječaja do natječaja, jednako kao i to tko može biti prijavitelj. U određenom roku potrebno je napisati projektni prijedlog i prijaviti ga zajedno s popratnom dokumentacijom nakon čega slijedi evaluacija. Po prolasku/odobrenju projekta Korisnik potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i započinje s provedbom.

 

E Savjetovanje Vam pruža savjetodavne usluge i podršku u realizaciji projekata s ciljem uspješnog apliciranja za bespovratna sredstva uključujući:

 • Praćenje natječaja i izvješćivanje o prilikama za financiranje
 • Konceptualizacija projektnog prijedloga i izrada projektnih prijava
 • Savjetovanje, upravljanje i organizacija rada na projektima
 • Izrada tender dossiera, evaluacijskih i financijskih izvješća te ostale dokumentacije
 • Sudjelovanje u analitičkom praćenju i pripremi izvješća o rezultatima i aktivnostima projekta