Ako ste poduzetnik u teškoćama tj. niste u mogućnosti spriječiti gubitke vlastitim sredstvima ili ako vam je ugrožen (kratkoročno ili srednjoročno) opstanak bez vanjske intervencije, imate mogućnost pokretanja predstečajnog postupka. Institut predstečajne nagodbe uveden je 2012. godine Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, a od tada je više puta nadopunjen/mijenjan. Istim su se stvorili mehanizmi kojima se omogućuje brzo i efikasno saniranje posrnulih (insolventnih/nelikvidnih/prezaduženih) poslovnih subjekata. Prema Zakonu, postupak predstečajne nagodbe se provodi s ciljem da se:

  1. dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan
  2. vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak

Restrukturirati znači preustrojiti, a odnosi se na značajne promjene na razini upravljanja poslovnim subjektom, financija, promjena u organizacijskoj strukturi, poslovnih procesa, internih kapaciteta, kao i na razini motivacije zaposlenika. Najčešće, restrukturiranje uključuje reorganizaciju i racionalizaciju poduzetnikovih djelatnosti što može značiti i napuštanje djelatnosti koja/koje je/su donosila/e gubitke, restrukturiranje postojećih djelatnosti kako bi ponovno postale konkurentne ili diversifikaciju djelatnosti (razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda/usluga i proizvodnih procesa).
 
Prema Zakonu, poduzetnici koji ispunjavaju uvjete za provedbu postupka predstečajne nagodbe, između ostalih dokumenata, trebaju predati i Plan operativnog i financijskog restrukturiranja koji je ključan za saniranje postojeće nelikvidnosti, insolventnosti i/ili prezaduženosti. Kroz isti će se, između ostalog, projicirati buduće poslovanje gospodarskog subjekta te će se definirati način i rokovi plaćanja obveza prema vjerovnicima. Dobro usklađen plan restrukturiranja omogućit će prihvaćanje istog od strane vjerovnika te izbjegavanje stečajnog postupka i eventualno gašenje poslovanja.
S druge strane, uspjeh predstečajne nagodbe omogućit će, u pravilu, zadržavanje postojećih radnih mjesta, izbjegavanje ovršnih postupaka i prodaju nekretnina po trećini stvarne vrijednosti.

Pomoć konzultanata je iznimno važna u procesu izrade Plana financijskog i operativnog restrukturiranja. E Savjetovanje izrađuje planove financijskog i operativnog restrukturiranja te vas prati od početka pripreme dokumentacije do završetka procesa predstečajne nagodbe.

Ukoliko imate vlastiti projekt ili plan investicija, ne čekajte s njegovom pripremom! Prilike za dobivanje bespovratnih sredstava, kredita i zajmova su dostupne sada, a E Savjetovanje vas vodi od same ideje do uspješne realizacije projekta! Dokaz navedenome jest više od 80 zadovoljnih klijenata. 

 Budite i vi među njima!