E Savjetovanje pruža usluge izrade poslovnih planova (restrukturiranja) i investicijskih studija s ciljem apliciranja za bespovratna sredstva te kredite i zajmove HAMAG-BICRO-a, HBOR-a ili komercijalnih banaka:

Poslovni planovi i investicijske studije

Bespovratna sredstva – EU natječaji

Planovi financijskog i operativnog restrukturiranja