Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi subjekti i njegovi zaposlenici, u okviru redovnih aktivnosti, trebali prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjio negativan utjecaj na okoliš, a povećala efikasnost korištenja resursa. Naime, živimo u vremenu velikog industrijskog i tehnološkog napretka u kojem je čovječanstvo počelo zaboravljati na očuvanje, održivost i iskorištavanje resursa. Dodatno, a kao rezultat neodgovornog ljudskog djelovanja, globalno zatopljenje uzrokuju sve ekstremnije prosječne temperature. S obzirom na to kako je rad u uredu jedan od zastupljenijih oblika „poslovanja“ promjene u ponašanju uredskih djelatnika uvelike bi pridonijele održivosti planeta. Upravo zato ističemo važnost uvođenja koncepta zelenog ureda.

 

Svatko od nas može početi od svog radnog mjesta i tako izravno utjecati na smanjenje negativnih utjecaja poslovanja na okoliš, kao i na povećanje ekološke osviještenosti. Moderni uredi crpe značajne količine energenata i materijala (osobito papira) što za posljedicu ima velike količine otpada, a poznato je da na onečišćenje okoliša najviše utječu potrošnja energije i emisije stakleničkih plinova. Glavni potrošači energije su sustavi grijanja (52%), električna rasvjeta (14%) te ostali uređaji (16%) koji spadaju pod uredsku opremu. Zato bi svaki put kada „koristimo“ energiju trebali razmišljati o njezinoj štednji.

 


I zato je iznimno važan koncept zelenog ureda čijim se uvođenjem smanjuju troškovi za energente, kao i za ostali uredski materijal. Zeleni, odnosno energetski efikasni ured time ne gubi svoju udobnost, nego štoviše, pametno gospodari energijom. Posao se vrši uz smanjenu potrošnju energije dok se ušteđeni novac ulaže u progres poslovanja. Međutim, neki subjekti odbijaju „preuređenje“ svojih ureda u zelene, nalazeći im „mane“, ponajprije zbog veliki inicijalnih troškova. Iako zeleni ured nije novi koncept velik dio tehnologije povezan s njim prilično je nov i skuplji od konvencionalne tehnologije. To znači da su koraci, da bi postali ekološki prihvatljiviji, skupi – npr. ugradnja solarne elektrane je skupa investicija, osobito ako se radi o velikim sustavima. Troškovi su u početku visoki, ali do značajnih ušteda dolazi nakon instalacije kroz određeni broj godina čime se investicija višestruko isplati. Riječ je o isplativom naporu kojim se, između ostalog, stvaraju zadovoljniji klijenti, generira manja šteta okolišu te se doprinosi očuvanju prirode.

 


Sumirano, svrha uvođenja koncepta zelenog ureda je smanjiti potrošnju prirodnih resursa uz poboljšanje učinkovitosti rada ureda, promicanje održivih praksi povećanjem ekološke svijesti zaposlenika i promicanje ublažavanja klimatskih promjena kroz uštedu potrošnje energije i korištenje obnovljivih izvora energije.

 

 

Koraci za uvođenje koncepta zelenog ureda (između ostalog):

 • Koristiti prirodne i reciklirane materijale koji smanjuju količine otpada i nemaju (toliki) negativni utjecaj na okoliš.
 • Nakon što su materijali i oprema potrebna za rad u potpunosti iskorišteni potrebno ih je odložiti u reciklažna dvorišta, kako bi bili pravilno odvojeni.
 • Kroz upravljanje kvalitetom zraka zaposlenicima će se osigurati ugodno i kvalitetno radno mjesto i uvjeti rada koji se dodatno mogu poboljšati korištenjem prirodnog dnevnog osvjetljenja. Zbog toga su zeleni uredi popularni kod zaposlenika, a imaju i pozitivan utisak na posjetitelje.
 • Treba maksimalno smanjiti količina ispisanog papira, a u slučaju kada je ispis dokumenata nužan, preporuka je da se ispisuje obostrano. Svi podaci i pošta trebali bi se zamijeniti online uslugama poput oblaka ili e-pošte.
 • Korištenje ekološki prihvatljivih i neopasnih kemikalija za čišćenje.
 • Ušteda vode kroz uporabu uređaja za štednju vode i nadzor potrošnje.
 • Dodatni načini za smanjenje potrošnje vode:
  • Iz slavine koja kaplje brzinom od jedne kapi u sekundi godišnje iscuri oko 6.000 l vode. Cijena gumice za brtvljenje je par kuna.
  • Obični vodokotlić zamijenite s novim koji ima mogućnosti puštanja 2 litre vode umjesto 5 ili 10 litara (ulaganje od cca 170 kn).
  • Kod pranja ruku ne ostavljajte vodu da stalno teče. Ušteda i do 10 litara vode za pranje ruku po osobi dnevno
 • Nabavka uredskog materijala i opreme iz ekološki i etički prihvatljivih izvora.
 • Nakon što je posao obavljen i završi smjena potrebno je ugasiti računala i svjetla jer je trošak električne energije velik. Zato se prioritet stavlja na obnovljive izvore energije poput solarne energije koja je jeftinija i moguće ju je implementirati na krovište gotovo svake (poslovne) zgrade.
 • Poticanje smanjenja emisije energije iz ureda te putovanja na posao korištenjem automobila (i ostalih „neprimjerenih“ prijevoznih sredstava).
 • Ostale preporuke za promet:
  • Vozite manje = smanjenje emisije stakleničkih plinova, poboljšanje kakvoće zraka i ušteda novca. Emisije koje su posljedica putničkog i cestovnog prometa predstavljaju gotovo 50% ukupnih emisija stakleničkih plinova u RH.
  • Vozite u skladu s ograničenjima = smanjenje troškova i povećanje sigurnosti u prometu.
  • Koristite gradski prijevoz = npr. autobus pun putnika uklonit će 40 vozila s ceste i umanjiti emisiju za cca 50 tona CO2.
 • Hlađenje prostora:
  • Ne hladite prostorije u kojima ne boravite.
  • Klima uređaj koji ljeti koristite za hlađenje treba imati što veći faktor hlađenja COP.
  • Ljeti spustite rolete ili sjenila te zatvorite prozore tijekom dana kako bi spriječili ulazak topline.
  • Podesite temperaturu na klima uređaju na maksimalno 5 ℃ nižu u odnosu na vanjsku temperaturu.
  • Kada nisu u upotrebi, isključite izvore topline kao što su rasvjetna tijela, kućanski aparati i električna oprema.
  • Ako je rashladni uređaj uključen zatvorite prozore.
  • Ako provjetravate prostoriju, ugasite klima uređaj.
  • Rasvjeta:
  • Zamijenite klasične žarulje štednim koje su 5 puta efikasnije, a imaju i do 10 puta dulji vijek trajanja. Tijekom životnog vijeka žarulje uštedjet ćete oko 500 kn.
  • Koristite prirodnu rasvjetu gdje je to god moguće.
Prethodno navedeni ciljevi i radnje nužne za ostvarenje koncepta zelenog ureda vode prema promociji održivog razvoja i potrošnje poslovnog subjekta, a održivi razvoj je lakši uz zeleni ured. Budućnost nadolazećih naraštaja ugrožava se kroz trošenje neobnovljivih izvora energije, devastacije i zagađivanje okoliša. Kod svake odluke i provođenja aktivnosti, svaki subjekt treba uzeti u obzir društvene i ekonomske činitelje. Uzimanjem tih činitelja u obzir osigurava se minimalni utjecaj na zajednicu kao i minimalni troškovi u dugoročnom pogledu.