Svaki projekt stvara jedinstveni proizvod, uslugu ili rezultat. Iako postoje ponavljajući elementi u projektnim isporukama navedeno ponavljanje ne mijenja osnovnu jedinstvenost projektnog rada. Na primjer – zgrade se konstruiraju pomoću istih/sličnih materijala ili ih konstruira isti tim, ali je svaka lokacija jedinstvena (drugačiji dizajn/okolnosti/proizvođači, itd.). Radni napori (često) imaju ponavljajući postupak jer slijede postojeće procedure, ali zbog jedinstvene prirode projekata postoji neizvjesnost zbog finalnog proizvoda, usluge ili rezultata.

 

A upravo kvalitetno i strukturirano upravljanje projektima omogućuje uspješnu realizaciju i ostvarenje definiranih ciljeva pri tome donoseći velike prednosti, uključujući brži povrat investicije/a, veći profit, ali i veće zadovoljstvo klijenata/kupaca. S druge strane, zaposleniku znanje upravljanja projektima omogućuje da svoja zaduženja obavi kvalitetnije, brže i lakše.

 

Titula/Certifikat Project Management Professional (PMP) je najvažnije priznanje koje može imati voditelj projekta (project manager). Certifikat se stječe pri PMI Institutu te je međunarodno priznat jer je prepoznat kao univerzalni standard izvrsnosti u upravljanju projektima. Konkretno, upravljanje projektima primjena je znanja, vještina, alata i tehnika na projektne aktivnosti kako bi se zadovoljili zahtjevi projekta. Upravljanje projektima odvija se kroz odgovarajuću primjenu i integraciju 42 logički grupirana procesa koji se dijele u 5 procesnih grupa:

 

  • pokretanje
  • planiranje
  • izvršavanje
  • nadzor i kontrola
  • zatvaranje

 

Voditelj projekta (project manager) je osoba koju je organizacija koja provodi projekt imenovala s ciljem postizanja projektnih ciljeva. Primjeri projekata uključuju širenje na novo tržište, pokretanje novog proizvoda ili osmišljavanje novog proizvodnog procesa. U svakom slučaju, voditelj projekta je zadužen za postizanje organizacijskih ciljeva na vrijeme i u sklopu definiranog proračuna.

 

Njegova uloga se razlikuje od uloge voditelja organizacijske jedinice ili voditelja operacija. Obično je voditelj organizacijske jedinice fokusiran na menadžerski nadzor jednog administrativnog područja dok je voditelj operacija odgovoran za neki aspekt osnovne poslovne aktivnosti.

 

Ovisno o organizacijskoj strukturi, voditelj projekta može biti odgovaran voditelju organizacijske jedinice, ali može i biti jedan od nekoliko voditelja projekata koji su odgovorni voditelju portfelja ili programa koji je onda krajnje odgovoran za projekte na razini tvrtke. U takvoj vrsti strukture voditelj projekta usko surađuje s voditeljem portfelja ili programa kako bi ostvario projektne ciljeve i osigurao da je projektni plan u skladu s nadređenim programskim planom.

 

Veliki broj alata i tehnika vođenja projekata je specifičan za upravljanje projektima. Međutim, razumijevanje i primjena znanja, alata i tehnika koji se prepoznaju kao provjerena praksa nisu dovoljni za učinkovito upravljanje projektima. Uza sve vještine koje su specifične za neko područje i uz izvrsnost u općem upravljanju koje je potrebno za projekt, učinkovito upravljanje projektima zahtjeva da voditelj projekta ima sljedeće karakteristike – znanje, učinkovitost i osobnost. Nadalje, voditelj projekta mora biti u korak s promjenama koje se događaju u okruženju.

 

Današnje turbulentne promjene zahtijevaju da se projektni planovi i zadaci prilagođavaju promjenama jer jedino tako krajnji rezultat projekta može biti uspješan. Odgovornost za razvoj kompetencija voditelja projekta leži na organizaciji u kojoj on djeluje. Uz ovu odgovornost naglašava se i individualna težnja za profesionalnim razvojem. Svaki voditelj projekta mora biti voljan kontinuirano učiti i ulagati u profesionalni razvoj s obzirom na to da današnje stanje na tržištu iziskuje da se formalno obrazovanje stalno nadograđuje. Ono što se nauči u obrazovnim institucijama već sutra na tržištu može ne vrijediti te je stoga bitno da se stalno bude u korak s promjenama.

 

Zaključno, voditelj projekta daje veliku prednost međuljudskim odnosima, znanju i vještinama kadrova, te timskom radu. Danas se sve više shvaća značenje kvalitetnih ljudskih resursa te potreba za stalnim usavršavanjem i obrazovanjem. Voditelj projekta je odgovoran za ostvarenje ciljeva projekata koji imaju direktan utjecaj na ciljeve cjelokupne organizacije.

 

Između ostalog, odgovoran je za planiranje i organiziranje posla na projektu, komunikaciju s višim menadžmentom i ostalim projektnim sudionicima, upravljanje aktivnostima te isporučivanje projektnog „proizvoda“ naručitelju, u okvirima zacrtane kvalitete, budžeta i vremenskih okvira.

 

Ukoliko želite saznati više o PMP-u i kako steći PMP certifikat pošaljite nam upit. Radujemo se budućoj suradnji!