Lean menadžment je poslovna filozofija koja je usmjerena na stvaranje što veće vrijednosti uz primjenu superiornih poslovnih procesa. Riječ je o najraširenijem menadžerskom konceptu današnjice, primjenjivom gotovo u svakoj industriji. Oni koji razmišljaju na „Lean način“ trude se razumjeti što za klijenta/kupca/potrošača znači vrijednost i svoje napore ulažu u stvaranje vrijednosti koja će imati gotovo nikakvu količinu otpada i nedostataka. Snaga Leana je u tome što obuhvaća cijelu tvrtku i svi alati Leana su primjenjivi u svim djelatnostima i u svim odjelima.

 

Sam po sebi, Lean predstavlja pojam vitkog poduzeća. Pojam vitak znači da se brojnim Lean alatima iz (svakodnevnog) poslovanja izbacuje sve ono što opterećuje poslovanje i ne donosi dodanu vrijednost ili ne povećava vrijednost isporučenu klijentu/kupcu/potrošaču. Neovisno o veličini tvrtke, svi gledaju prema budućnosti s neizvjesnošću. Svaki novi dan i svaki sljedeći potez predstavlja rizik u poslovanju.

 

Tržišta se mijenjaju i postaju zahtjevnija pa su u takvim uvjetima tvrtke suočene s velikim pritiscima i prijetnjama dok im se u isto vrijeme otvaraju mogućnosti i prilike koje vlasnici i menadžeri pokušavaju na vrijeme/prije drugih uočiti i iskoristiti. Suvremeni uvjeti poslovanja stavljaju zahtjeve da ako tvrtke žele opstati moraju biti fokusirane na klijente/kupce/potrošače i težiti postizanju poslovne izvrsnosti, posebno u uvjetima krize. Jedan od načina postizanja tog fokusa je Lean menadžment.

 

Vitka proizvodnja (eng. Lean Manufacturing) je filozofija upravljanja poslovnim procesima prepoznatljiva po fokusiranju na smanjenju sedam (kasnije dodan osmi) tipova gubitaka, a zadatak joj je povećati vrijednost. Pojam vitka proizvodnja je suprotan od načela masovne proizvodnje koja u (zapadnoj) industriji označava velike proizvodne sustave s ogromnim zalihama, velikim proizvodnim serijama, te prekidima i čekanjima u proizvodnom procesu. Dodatno, definira i pet načela koncepta vitkog upravljanja koji zajedno sa sedam (kasnije osam) gubitaka pružaju okvir za upravljanje proizvodnjom na temelju vitke proizvodnje.

 

Većina filozofiju vitkog upravljanja koristi kao set alata koji pomažu pri identifikaciji i kontinuiranom otklanjanju gubitaka, a za „posljedicu“ korištenja ima poboljšanje kvalitete proizvoda, smanjenja vremena proizvodnje i sniženje troškova. Tipovi gubitaka:

1. prekomjerna proizvodnja – stvaranje proizvoda koji čekaju izlaz na tržište, prekomjerna dokumentacija i kopije

2. čekanje – vrijeme koje materijal provede čekajući za sljedeću operaciju, čekanje na podatke, čekanje radnika, kašnjenje

3. transport – loše mapiranje kretnje materijala unutar proizvodnje i dizajna postrojenja, predugi putevi između operacija

4. prekomjerna obrada – lošom komunikacijom se dovodi do ponavljanja operacija, ljudska greška

5. zalihe – uslijed prekomjerne proizvodnje stvaraju se nepotrebne zalihe, zalihe škarta, višak transporta

6. nepotrebne kretnje – do nepotrebnih kretnji dolazi zbog loše postavljene stanice za rad, lošeg plana proizvodnje ili ukupno lošeg standarda

7. defektni proizvodi/škart – dolazi do škarta zbog loše kontrole kvalitete, lošeg održavanja strojeva, nedostatka dokumentacije, niski operativni standardi

8. vještine zaposlenika – neuključenost zaposlenika u procese poboljšavanja kvalitete rada, nedostatak adekvatnog treninga, nejasne pojedine uloge u kompaniji

 

Postoji zabluda kako se Lean može primijeniti samo u proizvodnim organizacijama. Lean pristup je primjenjiv u svim djelatnostima i u svim organizacijskim strukturama. Lean načinom razmišljanja se reduciraju nepotrebni potezi u aktivnostima koje stvaraju, ali i u aktivnostima koje ne stvaraju vrijednost za klijenta/kupca/potrošača. Te aktivnosti su, između ostalog, proizvodnja, provjera kvalitete i kvantitete, isporuka proizvoda, isporuka usluga, razvoj ambalaže, ispunjavanje obrazaca, kontakti s kupcima, prodaja, kontakti s dobavljačima – nabavni poslovi, marketing, odgovaranje na pitanja kupaca, itd.

 

Navedene aktivnosti ne obilježavaju isključivo proizvodnju i što se Leana tiče, proizvodnja uopće ne mora postojati u organizaciji. Kad se postigne što manje otpada, oštećenja, zastoja, zaliha, papirologije, pogrešaka, izostajanja s posla, dezinformacija, itd., tada se može zaključiti da organizacija kreće pravim Lean putem.

 

Iako je Lean metodologija još uvijek više zastupljena u proizvodnom sektoru, ona se sve više primjenjuje i u uslužnom sektoru. Usvajanje načela Lean metodologije mijenja način na koji tvrtka reagira na neki problem u poslovanju. Npr. maloprodajne trgovine danas pružaju kupcima više izbora nego ikad prije. Lean metodologija u maloprodaji uključuje manje, ali češće narudžbe i brzo nadopunjavanje zaliha.

 

Primjer toga je Zara (španjolski modni lanac) koja svakih nekoliko dana isporučuje robu trgovinama diljem svijeta (nekad se roba isporučivala samo jednom u sezoni). Naime, veoma je kratko razdoblje od trenutka od kad se dizajnira komad odjeće do trenutka kad se isti isporuči u trgovinu (10 dana). Navedeno omogućuje Zari da prati modne trendove i brzo prilagodi svoju odjeću sukladno zahtjevima tržišta.

 

Danas konkurencija određuje većinu pravila stoga se tvrtke moraju potruditi kako bi mogle predvoditi tu konkurenciju ili barem biti u samom vrhu jer takav položaj osigurava profit i opstanak. Međutim, osigurati takvu poziciju je najteži zadatak i samo mali postotak u tome i uspijeva, dok su ostali zaglavljeni u „prosječnosti“. A upravo je Lean sustav upravljanja način na koji se uspješno može provesti transformacija.

 

No, navedeno nije lagano provesti jer je takva promjena radikalna i zahtijeva veliku volju i predanost svih zaposlenika. Promjena mora proći kroz sve odjele u tvrtki, a još važnije, mora proći i kroz ljude u tim odjelima. Način na koji su razmišljali i vodili poslovanje se mora promijeniti. Iz navedenog je razvidno kako su temelj uspješne Lean transformacije upravo vlastiti zaposlenici. Onog trenutka kad konzultant ili direktor dobije potporu i razumijevanje zaposlenika, napravljeno je pola posla. Ostatak će doći kroz određeno vrijeme, a bazirano i na predanom radu.

 

Svaki pojedinac mora dati doprinos Lean transformaciji. Sukladno tome, zaposlenike se mora animirati i uvjeriti da su oni najvažniji resurs tvrtke bez kojeg nema ni promjene. Također, moraju shvatiti i da je proces u koji se upuštaju dugoročno dobar i isplativ, kako za cijelu tvrtku, tako i za svakog od njih individualno.

 

Lean menadžment znači stvaranje veće vrijednosti za klijenta/kupca/potrošača sa što manje resursa. Lean organizacija zna koje vrijednosti njihovi klijenti/kupci/potrošači zahtijevaju te fokusira ključne procese tako da kontinuirano dodaje vrijednost i eliminira gubitke. Cilj je iz radnog procesa nešto naučiti i pri tome biti bolji. Dodatno, treba istaknuti kako Lean menadžment ima 3 ključne sastavnice: 

 

a) Efikasnost tijeka poslovnog procesa 

b) Transparentnost poslovnog procesa

c) Tvrtke stalno uče i time postižu konkurentne prednosti 

 

Lean donosi i mehanizme te alate koji pomažu da se na kvalitetan i brži način odgovara na sve promjene, kao i da se istovremeno razmišlja što se sve može raditi bolje. Riječ je o konkretnim mehanizmima i alatima koji mogu pomoći da se radi na učinkovitiji način, uključujući nepotrebno trošenje resursa i rješavanje stvari koje možda nemaju smisla. 

 

Postoje razne metode optimizacije u vitkoj proizvodnji kao i mogućnosti optimizacije procesa digitalnom transformacijom, uključujući Kaizen, Just in Time, 5S, Six Sigma, Jidoka, Kanban i Poka Yoke. Razlika u korištenju vitke proizvodnje u prošlosti i danas je u prisutnosti digitalizacije koja omogućuje da su procesi u tvrtkama potpomognuti tehnologijama koje dodatno poboljšavaju procese.

 

Digitalna transformacija se može provoditi na svim odjelima tvrtke, a čime se menadžmentu osigurava kvalitetnije praćenje procesa radi veće baze podataka iz koje se mogu donositi pravovremene odluke za daljnje poslovanje.

 

 

Ukoliko želite primijeniti Lean menadžment u Vašem poslovanju pošaljite nam upit. Radujemo se budućoj suradnji!