Sa svrhom pomoći gospodarstvu u borbi protiv negativnih utjecaja pandemije koronavirusa (COVID – 19), a kao dio paketa mjera Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zapošljavanje je donio odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020.. Primjena potpora se nastavlja u razdoblju 01.09. - 31.12.2020.

 

Ciljane skupine – poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika. Potpora se može dodijeliti neovisno o djelatnosti, a ključan kriterij je da se djelatnost ne može obavljati sukladno:

 • Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave)
 • ili je obavljanje iste na bilo koji način ograničen Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave)

 

Ciljane skupine – radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u RH, a ne uključuje umirovljenike.

Napomena: ako više poslovnih subjekata koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika (a zajedno imaju više od 10 radnika) imaju istog osnivača/suvlasnika potpora se neće odobriti, ako suvlasnici imaju više od 25% vlasništva u pojedinom poslovnom subjektu.

 

Visina potpore

 

 • iznos od 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
 • 125,00 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite:

 

 • iznos od 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ako je poslodavac Odlukom stožera zatvoren do 14 dana
 • 125,00 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

 

Kriteriji

 

 •  Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka za najmanje 50% u odnosu na isti mjesec 2019. (dokaz: PDV obrazac za navedene mjesece).
 • Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka od 50% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019. ako traže potporu za rujan; pad prihoda/primitaka u trećem tromjesečju 2020 g, u odnosu na treće tromjesečje 2019.g ako traže potporu za listopad, studeni i prosinac.
 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traže potporu u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za odnosni mjesec i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi, odnosno pad prihoda/primitaka od 50% u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine ako traže potporu za rujan, odnosno pad prihoda/primitaka u trećem tromjesečju 2020. godine u odnosu na prvo tromjesečje 2019. godine ako traže potporu za listopad, studeni i prosinac.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev HZZ-a dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje.

 

Napomena: Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad na temelju tablice pada prometa/prihoda.

 

Isplate sredstava

 

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

 

Način odabira korisnika

 

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 15.09.2020. do 15.10.2020. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za rujan 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16.10.2020. do 15.11.2020. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16.11.2020. do 15.12.2020. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16.12.2020. do 15.01.2021. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020. godine.

   

 Više informacija: http://mjere.hr/mjere/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta/