Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) putem financijskih instrumenata pomaže u mobilizaciji dodatnih izvora financiranja u svrhu otklanjanja tržišnih nedostataka. Navedeni instrumenti su namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzetnicima kroz koje isti mogu financirati svoje projekte putem zajmova s povoljnim kamatnim stopama:

 

1. INVESTICIJSKI ZAJAM IZ NPOO - 0,8% KAMATNA STOPA!

Financijski instrument „Investicijski zajam“ namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima kojima će se odobravati zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.

 • Ciljana skupina:
  • Mikro gospodarski subjekt
  • Mali gospodarski subjekt
  • Srednji gospodarski subjekt
 • Iznos: do 100.000,00 EUR
 • Kamatna stopa: 0,8%
 • Rok korištenja: 6 mjeseci od isplate zajma
 • Poček: do 12 mjeseci, ako je rok otplate dulji od 2 godine
 • Rok otplate: do 10 godina, uključujući poček
 • Prihvatljive namjene zajma:
  • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu)
  • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
  • podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam
 • Napomene:
  • Prihvatljiv je i trošak kupnje polovne opreme, strojeva i vozila.
  • Vozila su prihvatljiv trošak ako nemaju pogon na fosilna goriva.
  • Prihvatljiv je trošak kupnje i/ili uređenja poslovnog prostora.
  • Prihvatljiva je kupnja (trgovačke) robe.
  • Prihvatljive su i trgovačke, turističke te ugostiteljske djelatnosti.

 

2. ESIF MIKRO ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA - 0,5% DO 1% KAMATNA STOPA!

Financijski instrument „ESIF mikro zajam za obrtna sredstva“ namijenjen je mikro i malim poduzetnicima kojima će se odobravati zajmovi za projekte ulaganja u obrtna sredstva.

 • Ciljana skupina:
  • Mikro gospodarski subjekt
  • Mali gospodarski subjekt
 • Iznos: od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
 • Kamatna stopa: 0,5% - 1%
 • Rok korištenja: 3 mjeseca od isplate zajma
 • Poček: do 6 mjeseci, ako je rok otplate minimalno 2 godine
 • Rok otplate: do 3 godine, uključujući poček
 • Prihvatljiva namjena zajma:
  • priprema proizvodnje
  • sirovine i materijali
  • ostali proizvodni troškovi
  • troškovi zaposlenih (= plaće)
  • zakup poslovnog prostora
  • režijski troškovi
  • opći troškovi

 

Ako trebate više informacija o navedenim mjerama te podršku prilikom pripreme dokumentacije i prijave javite nam se na antonio@esavjetovanje.hr.