Ministarstvo kulture i medija je najavilo otvaranje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Predmetnim pozivom će se subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje, promicanje i distribucija novih inovativnih proizvoda i usluga.

OSNOVNE INFORMACIJE:

 - Naziv natječaja: „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija
 - Prihvatljivi prijavitelji:

 • Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.
 • Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) te se baviti razvojem i/ili stvaranjem i/ili proizvodnjom i/ili distribucijom i/ili plasmanom proizvoda i usluga kulturno umjetničke vrijednosti. Konkretno:

   • dizajn
   • elektronički mediji
   • flim
   • fotografija
   • glazba i izvedbene umjetnosti
   • izdavaštvo
   • muzeji, knjižnice i baština
   • videoigre
   • umjetnost
   • umjetnički i tradicijski obrti

 • Prihvatljivi prijavitelji grupe A:
   • Trgovačka društva obrti
   • Ustanove u kulturi
   • Umjetničke organizacije

 • Prihvatljivi prijavitelji grupe B:
   • Fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
   • Obrti
   • Umjetničke organizacije

- Ukupni budžet natječaja: 33.180.702,1 EUR (250.000.000,00 HRK)
- Iznosi bespovratnih sredstava:

 • Grupa A:
   • Minimalno: 39.816,84 EUR (300.000,00 HRK)
   • Maksimalno: 995.421,06 EUR (7.500.000,00 HRK)
 • Grupa B:
   • Minimalno: 13.272,28 EUR (100.000,00 HRK)
   • Maksimalno: 200.000,00 EUR (1.506.900,00 HRK)

- Vrste i intenzitet potpore, prihvatljivi troškovi – GRUPA A:

1. REGIONALNE POTPORE

 • Intenzitet potpore: 45-70%
 • Prihvatljivi troškovi:
  • Troškovi nabave, instalacije i puštanja u rad za korištenje:
   • Digitalnih strojeva, alata i opreme za automatizaciju procesa
   • Digitalnih strojeva, alata i opreme za proizvodnju i razvoj proizvoda, sadržaja i usluge u različitim formatima kao i digitalnih alata za dijeljenje i korištenje proizvedenih dobara
   • Tehnologije namijenjene komunikaciji, sigurnosti i/ili tehnologije opće namjene za potrebe provedbe projekta
   • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
   • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, licencija, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
  • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuju troškove prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju:
   • Trošak radova preuređenja i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti (maksimalni iznos tih troškova je do 20% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a prihvatljivi su samo oni troškovi za koje je moguće jasno utvrditi da su neophodni i nužni za ostvarivanje ciljeva projekta),
   • Trošak opremanja prostora za digitalnu transformaciju

2. SAVJETODAVNE USLUGE

 • Intenzitet potpore: 50%
 • Prihvatljivi troškovi: Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.

3. POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

 • Intenzitet potpore: 60-70%
 • Prihvatljivi troškovi: Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci

4. SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA

 • Intenzitet potpore: 50%
 • Prihvatljivi troškovi: Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom.

5. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

 • Intenzitet potpore: 50%
 • Prihvatljivi troškovi:
  • Upravljanje projektom:
   • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 2.654,46 EUR)
   • Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 24.553,72 EUR)
   • Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 199.084,21 EUR, do najvišeg iznosa troška revizije od 9.954,21 EUR)
  • Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora
  • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme);
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova u okviru potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta (režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, itd.)
  • Troškovi promidžbe i vidljivosti (npr. troškovi organizacije predstavljanja projekta, izrada trajnih ploča, promidžbenih materijala, publikacija, plakata, letka, brošura, priručnika, zakupa medijskog prostora i sl., do najvišeg iznosa od 2.654,46 EUR)

 

- Vrste i intenzitet potpore, prihvatljivi troškovi – GRUPA B:

1. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

 • Intenzitet potpore: 85%
 • Prihvatljivi troškovi:
  • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva, trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom (do najvišeg iznosa od 5.308,91 EUR)
  • Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja ili modernizacije poslovnog prostora
  • Nabava novih strojeva, opreme, alata te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
  • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
  • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, licencija, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
  • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
  • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme)
  • Troškovi povezani s predavačima za potrebe usavršavanja
  • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom
  • Troškovi preuređenja i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti (maksimalni iznos tih troškova je do 20% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a prihvatljivi su samo oni troškovi za koje je moguće jasno utvrditi da su neophodni i nužni za ostvarivanje ciljeva projekta)
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta (režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije
  • Troškovi promidžbe i vidljivosti (npr. troškovi organizacije predstavljanja projekta, izrada trajnih ploča, promidžbenih materijala, publikacija, plakata, letka, brošura, priručnika, zakupa medijskog prostora i sl., do najvišeg iznosa od 2.654,46 EUR)

 

 

Ako trebate više informacija o natječaju te podršku prilikom pripreme dokumentacije i prijave javite nam se na antonio@esavjetovanje.hr.